W duecie z przyrodą

Zajmując się produkcją całej gamy kruszyw drogowych i kamieni ogrodowych, przestrzegamy wszystkich obowiązujących norm w zakresie ochrony środowiska.

W związku z posiadaniem decyzji na przetwarzanie odpadów (R5) wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, oferujemy odbiór odpadów przemysłowych: budowlanych, rolniczych (sadownictwo, przemysł cukrowniczy), z procesów termicznych (pyły, żużle, mieszaniny popiołowo-żużlowe, formy odlewnicze).

Kamienie ogrodowe
Kamienie ogrodowe - 1